Erasmus Centre for Data Analytics white logo SVG
Erasmus Centre for Data Analytics white logo SVG

Unlocking the Circular and Digital Economy

Technology Meets Flowers

Charts the history of Dutch dominance in the high-speed flower markets

Why do the Dutch continue to play a central role in the global production, sales, and distribution of flowers? What are the origin and history of the bulb and flower industry in the Netherlands? How are Artificial Intelligence (AI), complex algorithms, and modern distribution systems ensuring that fresh flowers reach their destination on time?

csm_10b9bf2680cedbf9fe206014c436249c-3705d7d0-ebe5-11ec-984f-e393b59a945b_9b0b529d0d

Eric van Heck

Professor of Information Management and Markets at RSM

Explains high-speed operations, circular business models, and the use of digital technologies

This very entertaining and informative book introduces readers to the global flower business, and highlights the surprising factors that helped the Dutch become global leaders on the flower markets.

The book reveals the complexity of the flower markets in terms of their ability to produce, transport, and deliver fresh flowers on a global scale. In addition, it explores how information advantage is created by blending business with technology, from robotized glasshouses to the use of AI-driven algorithms for flower production and distribution.

Presents experiences from the high-speed flower business and markets useful for other sectors

In closing, the book presents lessons learned regarding the circular and digital transformation of the high-speed flower business and markets in order to deliver sustainable value for customers.

“This unique book leads you through the bulb fields and auctions of the Netherlands, through history, logistics, auction design, and Internet technology, to draw lessons in business management from the study of flowers. With beautiful illustrations. A tour de force.”

John Kay, Economist, Author of Radical Uncertainty and Greed is Dead.

Technologie en Tulpen

Circulaire en digitale innovatie in de bloemensector

Waarom speelt Nederland een centrale rol in de wereldwijde productie, verkoop en distributie van bloemen? Hoe zorgen kunstmatige intelligentie (AI), complexe algoritmen en moderne distributiesystemen ervoor dat verse bloemen snel hun bestemming bereiken? Wat kunnen andere sectoren leren van deze snelle manier van zaken doen?

Dit zeer informatieve boek laat lezers kennismaken met de wereldwijde bloemenhandel en belicht de verrassende factoren die de Nederlanders hielpen om wereldleiders te worden op de bloemenmarkten.

Het boek onthult de complexiteit van de bloemenmarkten om op wereldschaal verse bloemen te produceren, te transporteren en af te leveren. Daarnaast wordt onderzocht hoe informatievoordeel wordt gecreëerd door zaken te combineren met technologie, van gerobotiseerde kassen tot het gebruik van AI-gestuurde algoritmen voor de productie en distributie van bloemen.

Tot slot presenteert het boek lessen die zijn geleerd met betrekking tot de circulaire en digitale transformatie van de bloemenhandel en markten om duurzame waarde voor klanten te leveren.

 

“Het Technologie en Tulpen boek is een goed geslaagde combinatie van een wetenschappelijke verhandeling en een roman. Eén waarschuwing moet me echter van het hart, naar aanleiding van mijn eigen ervaring: telkens als ik nu langs een bloemenstal loop, moet ik aan dit boek denken.”

Joost Steins Bisschop, partner bij Jungle Minds, Amsterdam.