Tijdens de masterclass verkenden we de wereld van kunstmatige intelligentie en kregen we praktische inzichten in de mogelijkheden en gevolgen van algoritmegebruik in de zorgsector.  

Onze expert, Jacob J. Visser, CMIO van het Erasmus MC en muscoloskeletaal radioloog, gaf een zeer inzichtelijke en inspirerende presentatie, gevolgd door een interactieve workshop met duidelijke business case. 

Dank ook aan Evert Stamhuis en Stefan Buijsman voor de moderatie en aanvullende waardevolle inzichten.  

Bevindingen: 

✔ De gevolgen van kunstmatige intelligentie in de radiologie hebben invloed op de hele zorg cyclus van patiënten. 

✔ Diverse algoritmen voor specifieke analyses worden nog steeds aangeboden via verschillende platformen en moeten worden gecombineerd voor echt impactvolle diagnostiek. 

✔ Algoritmen en radiologen kunnen elkaar aanvullen bij de diagnose. Er is (nog) geen sprake van vervanging. 

✔ Algoritmen hebben feedbackloops en inzicht in de geschiedenis van de patiënt nodig voor een nauwkeurigere diagnose. 

✔ Door AI goed in te zetten kan effectievere en efficiëntere zorg worden toegepast. 

Volg ons voor meer inspirerende evenementen over AI en technologie!  


Our AI Masterclass: ‘AI in Healthcare’ for professionals took place last Monday! 

During the masterclass, we explored the world of artificial intelligence and gained practical insights into the possibilities and consequences of algorithm use in the healthcare sector.  

Our expert speaker, Jacob J. Visser, CMIO of Erasmus MC and musculoskeletal radiologist, gave a very insightful presentation, followed by an interactive workshop with the clear business case. 

Thank you to Evert Stamhuis and Stefan Buijsman for the moderation and additional valuable insights. 

Learnings:  

✔ The consequences of artificial intelligence in radiology impact the whole treatment cycle of patients. 

✔ Diverse algorithms for specific analysis are still offered through different platforms and need to be combined for real impactful health analytics. 

✔ Algorithms and human analysis can complement each other in diagnosis. There is no substitution (yet). 

✔ Algorithms need feedback loops and insight into patient history for more accurate diagnosis. 

✔ By using AI properly, more effective and efficient care can be applied. 

Follow us for more inspiring events on AI and technology!